Espais literaris de Jesús Moncada

Aprofitant la situació de tranquil·litat del país

Aprofitant la situació de tranquil·litat del país

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Magda Gòdia

Aprofitant la situació de tranquil·litat del país, era l’hora de dedicar-se a una tasca urgent i sempre ajornada a causa de la preocupació primordial dedicada als afers de la guerra: la ubicació del polvorí. L’emplaçament actual era un perill tant per a la fortalesa com per a la població. Si s’acostava una tempesta, i estaven per caure les de setembre, don Hermenegild s’acollonia, «Repari, amic Eliseu, en el sentit figurat i filantròpic de l’acolliment», i el barceloní, per descomptat, hi reparava: el castell no tenia parallamps i, si el polvorí feia explosió, no solament destruiria la fortalesa, sinó la vila arraulida al peu de la muntanya. Una catàstrofe espantosa

Estremida memòria, 118

–~~~~~~~~~~~~–

Aprovechando la situación de tranquilidad en el país, era hora de dedicarse a una tarea urgente y siempre aplazada a causa de la preocupación primordial dedicada a los asuntos de la guerra: la ubicación del polvorín. El emplazamiento actual era un peligro tanto para la fortaleza como para la población. Si venía una tormenta, y estaban al caer las de septiembre, don Hermenegildo se acojonaba, «Repare, amigo Eliseu, en el sentido figurado y filantrópico del acojonamiento», y el barcelonés, por supuesto, reparaba en ello: el castillo no tenía pararrayos, y si el polvorín hacía explosión, no sólo destruiría la fortaleza sino también el pueblo, acurrucado al pie de la montaña. Una catástrofe espantosa.

Memoria estremecida, 115-116

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí