Espais literaris de Jesús Moncada

Cafè Varsòvia

Cafè Varsòvia

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Carmen Aldabó

A qui l’Emília no va ensopegar de miracle a la sortida del casino va ser a l’avi Ulisses. Trasbalsat pels esdeveniments de la tarda, l’home es dirigia al Cafè Varsòvia, al qual, per cert, convindria que fessis una visita ni que només sigui per veure allò que en diuen l’altra cara de la moneda a l’hora d’interpretar els fets. Si la idea et sembla interessant, et suggeriria que aprofitessis l’estona que el meu parent tardarà a arribar-hi per explicar que l’origen del nom del local, si més no insòlit, era degut a la nacionalitat del fundador, un polonès, de nom força envitricollat, que havia servit al Regiment del Vístula amb les forces napoleòniques que van assetjar i conquerir Mequinensa el 1810 durant la Guerra del Francès. Arran de la caiguda de l’emperador, el mercenari va tornar a la vila, enyorat sense remei d’aquell indret on havia entrat com a conqueridor, va establir-s’hi i va fundar-hi el cafè, que el 1877 ja regentava un dels néts. La parròquia –els varsovians, nom encunyat, com el dels casinites, a la tertúlia de Guillem de Segarra– era composta majoritàriament de minaires, navegants, obrers de la fàbrica de la regalèssia i menestrals, a més a més de dos con-fidents de l’alcalde perfectament identificats, aïllats i, si s’esqueia, estomacats.

Estremida memòria, 207-208

–~~~~~~~~~~~~–

Con quien Emilia no tropezó de milagro a la salida del casino fue con mi abuelo Ulises. Alterado por los acontecimientos de la tarde, el hombre se dirigía al café Varsovia, al cual, por cierto, convendría que hicieses una visita aunque sólo sea por ver lo que llaman la otra cara de la moneda a la hora de interpretar los hechos. Si la idea te parece interesante, te sugeriría que aprovechases al rato que mi abuelo tardará en llegar allí para contar que el nombre del local, cuando menos insólito, tenía su origen en la nacionalidad del fundador, un polaco de nombre enrevesadísimo, que había servido en el regimiento del Vístula con las fuerzas napoleónicas que asediaron y conquistaron Mequinenza en 1810, durante la Guerra de la Independencia. Tras la caída del emperador, el mercenario volvió a la villa, nostálgico sin remedio del lugar donde había entrado como conquistador, se estableció y fundó el café, que en 1877 ya regentaba uno de sus nietos. La parroquia —los varsovianos, nombre acuñado, como el de los casinitas, en la tertulia de Guillem de Segarra— estaba compuesta mayoritariamente por mineros, navegantes, obreros de la fábrica de regaliz y menestrales, además de dos o tres confidentes del alcalde perfectamente identificados, aislados y, si se terciaba, apaleados.

Memoria estremecida, 200

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí