Espais literaris de Jesús Moncada

El camp de futbol de la vila

El camp de futbol de la vila

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Cristina Rodes

I és que el camp de futbol de la vila era una cas singular, sense cap mena de dubte.

Uns anys abans de la guerra civil, una riada del Segre havia devastat l’hort de Ramon de Tamariu, situat a la punta de la vila on conflueixen l’Ebre i el Segre; aleshores, s’havia decidit emprar el fangar que n’havia quedat per fer-hi el camp d’esports. Fins llavors, els partits de futbol s’havien celebrat a l’era situada a la banda dreta de l’Ebre, al recte de la vila, prop de la riba on els calafats, entre fums i pudors de quitrà, reparaven llaüts i pontones; l’afecció, però, una afecció abnegada, lleial i sorollosa, feia temps que reclamava un lloc més adient i, per tant, la pensada de construir el camp a l’hort del Ramon va ser rebuda amb brams d’entusiasme per l’assemblea de socis, embotida al bar Esport per votar la proposta. Les obres van anar de pressa i el camp quedà preciós; l’únic inconvenient era l’espai, tan just que el Segre gairebé llepava la porteria de llevant i una de les bandes quedava arran de l’Ebre, de manera que les pilotes que eixien del terreny per aquells costats anaven a parar en un dels dos rius o a la seva confluència. A fi i efecte d’evitar que la magra economia del club se n’anés riu avall en forma de pilotes perdudes, es va nomenar un encarregat de recuperar-les equipat amb un salabre de mànec molt llarg i un bot. Les pilotes que queien prop de la vora, les pescava amb el salabre; les que anaven a parar riu endins, però, havia d’agafar-les a força de rems i es recordaven partits emprenyadors en què el pobre caloi havia quedat baldat a força d’anar i venir amb la barca.

Futbol de ribera, dins El Cafè de la Granota, 65-66

–~~~~~~~~~~~~–

Y es que nuestro campo de fútbol era, sin lugar a dudas, un caso singular.

Unos años antes de la guerra civil, una riada del Segre devastó el huerto de Ramon de Tamariu, situado en la parte de la villa donde confluyen el Ebro y el Segre; entonces, se decidió utilizar el barrizal en que se había convertido el huerto para hacer allí el campo de deportes. Hasta esa fecha, los partidos de fútbol se celebraban en la era situada en la margen derecha del Ebro, en frente de la población, cerca de la ribera donde los calafates, entre humos y peste de alquitrán, reparaban laúdes y pontones; pero la afición, una afición abnegada, leal y bulliciosa, hacía tiempo que reclamaba un terreno más apropiado, de modo que la idea de construir el campo en el huerto de Ramon fue recibida con vítores de entusiasmo por la asamblea de socios, reunida en el bar Esport para votar la propuesta. Las obras se hicieron con rapidez y el campo quedó precioso; el único inconveniente era el espacio, tan justo que el Segre casi lamía la portería de levante y una de las bandas quedaba rasando el Ebro, de manera que los balones que salían del terreno de juego por esas lindes iban a parar a uno de los ríos o a su confluencia. A fin de evitar que la pobre economía del club no sucumbiera río abajo en forma de pelotas, se nombró un encargado de recuperarlas equipado con un salabardo de mango muy largo y un bote. Los balones que recalaban cerca de la orilla, se pescaban con el salabardo; pero los que iban a parar río adentro, había que alcanzarlos a fuerza de remos, y se recordaban partidos fastidiosos en que el pobre muchacho había quedado estragado de tanto ir y venir con la barca.

Balompié fluvial, en El Café de la Rana, 43-44

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí