Espais literaris de Jesús Moncada

El carrer Major

El carrer Major

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Hèctor Moret

El carrer Major, nexe entre l’antiga plaça morisca del mercat, centre de la vila medieval, i l’eixample que havia desbordat les primeres muralles i obligà a dreçar-ne un segon clos al segle XVIII, va omplir-se de botigues […].

Camí de sirga, 54

–~~~~~~~~~~~~–

La calle Mayor, nexo entre la antigua plaza morisca del mercado, centro del casco medieval, y el ensanche que había desbordado las primeras murallas y obligado a levantar un segundo cerco en el siglo XVIII, se llenó de tiendas […].

Camino de sirga, 53-54

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí