Espais literaris de Jesús Moncada

El Ràpid

El Ràpid

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Antonio Llop

[…] cap al migdia del 12 de juny del 1914, el Ràpid, llaüt de la casa Torres i Camps, carregat de farina, havia naufragat a l’Ebre, al Pas de la Lliberola. Dos peons es salvaren nedant i el tercer, que surava com els codissos, va agafar-se a la palanca de la nau amb la qual havia topat en el moment de sotsobrar i arribà a la vora, estamordit i mig boig de por, uns quants quilòmetres avall, gairebé a les envistes de la vila. Mai no es va saber res del patró, el Josep Ibars, de la nau ni de Gatell, el gos de la tripulació. Barquers, pescadors i llaüters guaitaven les aigües sense descans, donaven veus pertot arreu a la ribera, de la vila fins a mar, però aquella vegada l’Ebre no amollà la presa, mai no trobaren altres restes del naufragi.

Camí de sirga, 26-27

–~~~~~~~~~~~~–

[…] hacia el mediodía del 12 de junio de 1914, el Rápido, laúd de la casa Torres y Camps cargado de harina, había naufragado en el Ebro, en el Paso de la Lliberola. Dos peones se salvaron nadando y el tercero, que flotaba como las piedras, se agarró a la palanca de la nave con la que había tropezado en el momento de zozobrar y llegó a la orilla, desmayado y medio loco de miedo, unos cuantos kilómetros aguas abajo, casi a la vista de la villa. Nunca se supo nada más del patrón. Josep Ibars, de la nave ni de Gatell, el perro de la tripulación. Barqueros, pescadores y navegantes vigilaban las aguas sin descanso, daban voces por todas partes a lo largo de la ribera, de la villa hasta el mar, pero en esa ocasión el Ebro no soltó la presa, nunca encontraron otros restos del naufragio.

Camino de sirga, 27-28

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí