Espais literaris de Jesús Moncada

El Verge del Carme va asclar-se enfront de l’Illa dels Tretze Sants

El Verge del Carme va asclar-se enfront de l’Illa dels Tretze Sants

 1. Català
 2. Alemany
 3. Anglès
 4. Aragonès
 5. Castellà
 6. Eslovè
 7. Francès
 8. Hongarès
 9. Neerlandès
 10. Polonès
 11. Serbi
 12. Txec


Llegit per Adri Boon

Kort voordat de schutdeuren van het stuwmeer van Riba-roja gesloten werden, kletterde de regen in alle hevigheid neer op het gesloopte, verlaten stadje. De watermassa uit de ravijnen van het Castellgebergte kolkte naar beneden en stortte zich op de kades; de halfvergane trossen van het scheepskerkhof knapten en de vaartuigen raakten op drift. Meegesleurd door een furieuze Ebro die het snijden van de kielen en het ritme van het roeien al vergeten was, vielen ze ten prooi aan kolken en rotsen. De Maagd van de Karmel verging voor het Eiland van de dertien Heiligen, toen de voorsteven bleef steken tussen de populieren die langs de oever stonden. Nadat het water was gezakt, herkende niemand de resten van het schip; het water had in zijn razernij de letters van de derde naam uitgewist. Van de vroegere Neptunus, die ooit, in de glorietijd van het Eden, op de Kade van de Weduwen met redevoeringen, vlaggen en muziek tewater was gelaten, restte nog slechts een anoniem karkas van dood hout.

Het jaagpag [Camí de sirga]. Trad. al neerlandès d’Adri Boon. Amsterdam: Meulenhoff, 1992.

© 2009-2021 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí