Espais literaris de Jesús Moncada

La República proclamada

La República proclamada

  1. Català
  2. Castellà


Llegit per Hèctor Moret

Si la República proclamada el 14 d’abril de 1931 havia donat alguna alegria al Bakunin de Planes […] fou l’encàrrec del nou alcalde, el successor del Sadurní Romaguera: enrunar la paret que dividia els difunts del cementiri municipal en dues categories i arraconava els qui l’Església considerava indignes de la terra sagrada en un recinte a on s’accedia per una porteta lateral de la paret del fossar i que els vilatans anomenaven amb amargura el «corralet». L’endemà mateix, en començar la feina, al Bakunin de Planes se li va posar pell de gallina […], el paleta demolia a cops de mall la paret del recinte dels condemnats. Mentrestant es deslliurava d’una angoixa opressiva i tenaç. La sensació va desaparèixer quan pogué veure la làpida de la tomba del seu pare a través de la bretxa. A més d’un Bakunin, el vell anarquista havia engendrat un Germinal, una Felicitat i un Perfecte però no va casar-se per l’Església i en morir, l’any 1928, el rector prohibí enterrar-lo en la zona sagrada. Com a pecador públic, les seves despulles foren colgades al «corralet» […].

Camí de sirga, 207-208

© 2009-2021 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí