Espais literaris de Jesús Moncada

Les oficines de Lignits Victòria

Les oficines de Lignits Victòria

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Juanma Arbiol

A les oficines de Lignits Victòria, els pixatinters suportaven amb obligada resignació admonicions eternes sobre la puntualitat, la rectitud o l’eficàcia laboral; al casino no era rar veure pesar figues dissimuladament el capellà, el comandant de post de la guàrdia civil, el secretari de l’alcaldia, el cap del sindicat franquista i altres contertulians, mentre ell perorava aclofat en una butaca.

La galeria de les estàtues, 212-213

–~~~~~~~~~~~~–

En las oficinas de Lignitos Victòria, los chupatintas soportaban con forzada resignación admoniciones eternas sobre la puntualidad, la rectitud o la eficacia laboral; en el casino, no era raro ver al cura, al comandante del puesto de la guardia civil, al secretario del Ayuntamiento, al jefe del sindicato franquista y demás contertulios dar unas cabezadas disimuladas, mientras él peroraba arrellanado en un sillón.

La galería de les estatuas, 150

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí