Espais literaris de Jesús Moncada

Bibliografia seleccionada

Volums i dossiers monogràfics

ACÍN, Ramón (coord.), Jesús Moncada. Su universo literario, Zaragoza: Ajuntament de Mequinensa-Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, 2005, 200 p.

BAYO, Emili i BIOSCA, Mercè, Guia de lectura de Jesús Moncada, Barcelona: La Magrana, 1992, 127 p.

BAYO, Emili, La Mequinensa de Jesús Moncada (la narrativa breu:
http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/dossiersgust/conf_Moncada.pdf

BIOSCA, Mercè, Dibuixos i caricatures de Jesús Moncada, Lleida: Pagès editors, 2011, 174 p.

CHAVARRIA, Joan, DOLÇ, Jordi i PONT, Màrius, La Mequinensa de Jesús Moncada (Històries de la mà esquerra, El Cafè de la Granota i Calaveres atònites):
http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/dossiersgust/Moncada_2000.pdf

CRAMENI, Kathryn (cood.), Jesús Moncada. Where the rivers meet, Nottingham: Five Leaves Publications & Anglo-Catalan Society, 2011, 161 p.

FRAYSSINYES RIBES, Sandrine, L’œuvre de Jesús Moncada: quand l’écriture devient mémoire, Tesi doctoral presentada l’octubre de 2006 al Département d’Études ibériques et ibéro-américaines de la Université Montpellier III – Paul Valéry, 548 p.

—  “Introduction” dins Anthologie de contes, Perpignan: Éditions Trabucaire, 2010, p. 5-18.

 

 

MORET, Hèctor (coord.), Cròniques del cerç i la garbinada. Recepció i projecció de l’obra de Jesús Moncada, Urc. Revista literària, 21 (Lleida, 2006), 146 p.

— “Estudi preliminar” i “Propostes de treball i comentaris de text”, dins El Cafè de la Granota, Barcelona: Edicions 62 (col. Educació 62, 14), 2006, p. 9-31 i 145-174.

— “Estudi preliminar” i “Propostes de treball i comentaris de text”, dins Històries de la mà esquerra, Barcelona: Edicions 62 (col. Educació 62, 53), 2010, p. 9-32 i 217-248.

MORET, Xavier, Jesús Moncada (Retrats 7), Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2005, 56 p.

SASOT, Màrio, Guía de lectura de El Café de la Rana, Zaragoza: Govern d’Aragó, 1993, 28 p.

Jesús Moncada. Camí del record, Serra d’Or, 550 (octubre 2005), p. 37-49.

Estudis i estudis en revistes i obres miscel·lànies

ALCOVER, Carmen, “El idilio y la ciudad provinciana en La galeria de les estàtues de Jesús Moncada”, Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, 91-92 (Enero-Junio de 2000), p.52-63.

ALONSO, Vicent, “Jesús Moncada o l’art de contar amb la mà esquerra”, Caplletra, 22 (1997), p. 69-80.

ARNSCHEIDT, Gero, “Jesús Moncada: Camí de sirga (1988)”, dins Pilar Arnau i Segarra, e.a. (Hg), Narrative Neuanfänge. Der Katalanische Roman der Gegenwart. Einzelinterpretationen, Berlin: edition Tranvía, 2007, p. 246-266.

BIOSCA, Mercè, “Noms de casa, renoms i zoònims en l’obra de Jesús Moncada”, Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 43 (1991), p. 269-277.

— “L’onomàstica en La galeria de les estàtues“, Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 65 (1996), p. 65-78.

— “Aprendre fraseologia a través de la literatura”, dins Actes de les Segones Jornades d’Estudi a la Terra Alta, Calaceit: Patronat Pro-Batea, 1998, p. 380-392.

BIOSCA, Mercè i MORET, Hèctor, “La projecció i la recepció exteriors de l’obra de Jesús Moncada”, dins Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, I, Montpellier: Université Paul-Valéry-Montpellier III / Association Française des Catalanistes, 2004, p. 179-194.

BIOSCA, Mercè i MORVAY, Károly, “A fraseoloxía moncadiana, 1”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 11 (2009), p. 49-64.

BIOSCA, Mercè i MORVAY, Károly, “A fraseoloxía moncadiana, 2”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 14 (2012), p. 43-62.

CÒNSUL, Isidor, “Jesús Moncada, novel·lar el riu de la vida”, dins Llegir i escriure. Papers de crítica literària, Barcelona: La Magrana, 1995, p. 129-140.

CORRETGER, Montserrat, “Algunes observacions sobre la utilització de dos autors cultes –Joan Maragall i Jesús Moncada– fan de la llengua i de la veu popular en les respectives obres Visions i Cants (1900) i Camí de sirga (1988)”, dins Homenaje a Joaquín Díaz, Cambrils: Trujal. Folklore 1 (1991), p. 101-112.

CRAMERI, Kathryn, “The Location of Myth in Camí de sirga by Jesús Moncada”, Journal of Iberian and Latin American Studies, 8 (2002), p. 41-54.

— “Forging the community: explorations of memory in two novels by Jesús Moncada”, The Modern Language Review, vol. 98 (number 2, April 2003), p. 353-366.

DASCA, Maria “Aproximació a la novel·lística de Jesús Moncada”, dins Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, II, Montpellier: Université Paul-Valéry-Montpellier III / Association Française des Catalanistes, 2004, p. 127-139.

GREGORI SOLDEVILA, Carme, “Metaficció irònica a Estremida memòria de Jesús Moncada”, Caplletra, 41 (Tardor, 2006), p. 131-150.

MALÉ, Jordi, “Jesús Moncada (1941-2005)”, Estudis Romànics, XXIX (2007), p. 635-642.

MORET, Hèctor, “Lèxic de la navegació fluvial en l’obra de Jesús Moncada”, Archivo de Filología Aragonesa, 52-53 (1996-1997), p. 179-220.

— “Onomàstica mequinensana en l’obra de Jesús Moncada”, Ilerda. Humanitats, 52 (Lleida, 1998), p. 187-216.

— “Una aproximación a la obra literaria de Jesús Moncada”, Cuadernos de Estudios Caspolinos, 24 (1999), p. 171-187.

—”Sis notes a partir d’una lectura mequinensana de Jesús Moncada”, Serra d’Or, 546 (juny de 2005), p. 41-46.

MORET, Xavier, “Estremida memòria de Jesús Moncada”, El País. Quadern de Cultura, 1.134 (6 d’octubre de 2005), p. 1-3.

MURGADES, Josep, “Narrativització de formes simples: l’obra de Jesús Moncada”, dins Professor Joaquim Molas: Memòria, Escriptura, Història, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003, p. 759-780.

QUINTANA, Artur, “La llengua de Jesús Moncada”, Boletín de Estudios Bajoaragoneses, 4-5 (Alcañiz, 1983), p. 227-238.

RIBES, Sandrine, “Noms de bateaux dans l’oeuvre de Jesús Moncada”, Iris (Université Paul Valéry-Montpellier III, 1997), p. 239-252.

— “Le mythe dans Camí de sirga de Jesús Moncada”, Revue d’Études Catalanes, 2 (1999), Montpellier: Publications de l’Université Paul Valéry, p. 159-181.

— “L’evolució de la sàtira de la dictadura a l’obra d’en Jesús Moncada”, dins Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, II, Montpellier: Université Paul-Valéry-Montpellier III / Association Française des Catalanistes, 2004, p. 229-240.

— “L’oeuvre de Jesús Moncada: entre plume et pinceau”, Revue d’Études Catalanes, 8-9 (2006),  Montpellier: Publications de l’Université Paul Valéry, p. 201-225.

—”Les enjeux esthétiques de l’intertextualité dans l’oeuvre de Jesús Moncada”, dins La intertextualitat de la literatura catalana de la postguerra fins avui: Actes del 2on Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans (Béziers, 19-21 de febrer del 2006). Paris : Association Française des Catalanistes, 2006, II,  p. 407-425.

RODRÍGUEZ FISCHER, Ana, “Un encisador racó de món: la Mequinensa de Jesús Moncada”, Serra d’Or, 485 (maig de 2000), p. 40-42.

SASOT, Màrio, “A la recerca de la infància segrestada”, dins Així s’escriu a la Franja (Antologia comentada d’autors de l’Aragó catalanòfon), Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1995, 103-129.

ŠKRABEC, Simona, “Camí de sirga que no es pot recórrer a peu”, Els Marges, 76 (primavera 2005), p. 105-118.

— “Entre les convencions i l’originalitat literària”, dins XII Seminari sobre la Traducció a Catalunya, Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2005, p. 17-33.

Articles i ressenyes en premsa

ACÍN, Ramón, “Memoria imborrable”, El Urogallo (Noviembre, 1989), p. 72.

— “Sirgando la memoria del Ebro”, Heraldo de Aragón, 28 de Setiembre de 1989.

CASTILLO, David, “Artesania autèntica”, Avui, 27 de febrer de 1997.

CÒNSUL, Isidor, “Jesús Moncada, narrador consolidat”, Avui, 15 de maig de 1985.

— “Camí de sirga, una novel·la esplèndida”, Avui, 17 d’abril de 1988.

— “Moncada ressegueix un camí enigmàtic amb un complex final”, Avui, 28 de març de 1992.

— “Sempre ens quedarà Mequinensa”, Avui, 27 de febrer de 1997.

GIRÓ, Carme, “L’última novel·la de Jesús Moncada recrea la postguerra en una ciutat de l’Ebre”, Avui, 15 de febrer de 1992.

ISERN, Joan Josep, “Jesús Moncada: la força de la narració”, Avui, 15 de febrer de 1992.

—  “Parla Mequinensa”, Avui, 4 de novembre de 1999.

MALÉ, Jordi, “Estremida memòria”, Revista de Catalunya, 121 (setembre 1997), p. 144-147.

MASSOT, Josep, “Moncada noveló Barcelona”, La Vanguardia, 25 d’abril, 2010.

MORET, Xavier, “Jesús Moncada, de Mequinensa a Torrelloba”, El País, 13 de febrer de 1992.

— “Jesús Moncada en Torrelloba”, El País, 7 d’agost de 1993.

OLLÉ, Manel, “Moncada contraataca”, El Temps, 24 de febrer de 1992.

— “De la geografia a la història”, El Temps, 3 de setembre de 1992.

OLLER, Dolors, “Vida perdurable”, El País. Quadern, 24 de març 1988, p. 5.

SASOT, Mario, “La ciudad innombrable”, Heraldo de Aragón. Artes y Letras, 29 de Enero de 1993.

— “Un mequinenzano escritor de un río y de sus gentes”, Heraldo de Aragón, 3 de Diciembre de 1993.

— “Un regreso al relato y a Mequinenza”, Heraldo de Aragón, 24 de Septiembre de 1999.

SINGLA, Carles, “Jesús Moncada recrea la postguerra amb mots amables”, Diari de Barcelona, 30 de gener de 1992.

TORRES, Neus, ” La galeria de les estàtues”, Revista de Catalunya, 63 (maig 1992), p. 158-160.

VIDAL-FOLCH, Estanislau, “Ocupeu una cadira al Cafè de la Granota”, El País. Quadern, 26 de maig de 1985, p. 4.

Entrevistes

BIOSCA, Mercè, “Aproximació a l’obra de Jesús Moncada”, Serra d’Or, 351 (febrer de 1989), p. 55-57.

BIOSCA, Mercè i CORNADÓ, M. Pau, “Jesús Moncada. El riu de la memòria, dins Escriptors d’avui. Perfils literaris, Ajuntament de Lleida, 1a sèrie, 1992, p. 45-51.

BUSSÉ, Xènia, “Treballar amb Pere Calders no era mai avorrit”, Avui. Diumenge (1 de febrer de 2004), p. 6-11.

CASTRO, Antón, “Sólo soy un contador de historias”, El día de Aragón (Imán), 22 de Octubre de 1989.

— “En primer plano: Jesús Moncada, escritor”, El Periódico de Aragón. Domingo, 2 de mayo de 1999, p. 12-13.

CID, Josep Sebastià, “Jesús Moncada: la memòria de la vila entre dos rius”, El Món, 313 (21 d’abril de1988), p. 44-47.

GILBERT, Trinitat, “Entrevista a Jesús Moncada”, Descobrir Catalunya, 75 (abril de 2004), p. 82-89.

MORET, Hèctor, “Jesús Moncada: de Mequinensa a Torrelloba”, Batecs, 14 (Fraga, gener-abril de 1994), p. 4-5.

MORET, Xavier, “Ser escriptor ha estat sempre la gran passió de la meva vida”, Avui. Diumenge, 7 d’abril de 2002, p. 4-9.

LONCÀ, Andreu, “Entrevista amb J. Moncada”, URC, 1 (1989), p. 36-41.

MUÑOZ, Josep M., “La memòria d’un món negat”, L’Avenç, 288 (febrer de 2004), p. 49-54.

NADAL, Marta, “Jesús Moncada: novel·lar l’absència”, Serra d’Or, 438 (juny de 1996), p. 53-55.

RIPOLL, Josep M., “Del temps i el riu”, Lletra de canvi, 8 (juny-juliol de 1988), p. 36-40.

VIDAL, Pau, “No escric per mequinensans, barcelonins o catalans. Escric”, El País. Quadern, 951 (8 de desembre de 2001), p. 1-3.

© 2009-2021 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí

>