Espais literaris de Jesús Moncada

Presentació

Moncada

Jesús Moncada (Mequinensa, 1941 – Barcelona, 2005), amb vocació d’esdevenir escriptor des de ben jovenet, ha estat capaç de bastir un univers creatiu d’alta literatura que ocupa un dels llocs destacats de les lletres catalanes de les darreres dècades del segle XX.

Amb la publicació, als anys setanta, dels seus primers escrits i, sobretot, amb l’aparició a finals dels anys vuitanta de la novel·la Camí de sirga –obra profusament premiada, amb l’aval gairebé unànime de la crítica i amb un ampli reconeixement del públic lector tant de dins com de fora del país–, Moncada ha centrat especialment el seu interès literari en la vila de Mequinensa i en el riu Ebre: la geografia urbana i rural de la vila, el comportament i la psicologia dels seus habitants (reals i ficticis), la navegació tradicional per l’Ebre, la prosperitat i el declivi de les explotacions mineres, i els diferents aspectes sociopolítics i socioeconòmics lligats a tot aquest món.

Cal tenir en compte, però, que aquest univers literari ultrapassa els límits geogràfics de Mequinensa i del seu entorn més o menys immediat, i ultrapassa també el marc estrictament català. És per això que l’obra de Jesús Moncada té un caràcter universal que permet ser llegida i entesa arreu, com demostren a bastament la reedició dels seus contes i novel·les i les traduccions a una bona colla de llengües. A Moncada –tal i com ell confessà en més d’una ocasió–, li agrada parlar en els seus textos d’allò que coneix a fons. Sens dubte, el fet de veure desaparèixer sota les aigües de l’embassament de Riba-roja una part de la població de Mequinensa i de veure aterrar la resta del poble vell, a més de la fascinació que sempre sentí pel riu fins a convertir-lo en un personatge més dels seus contes i novel·les, marca d’una manera singular i profunda la seva obra.

Tant en les novel·les més corals com Camí de sirga o Estremida memòria o més plurals com La galeria de les estàtues com en els reculls de narracions més miscel·lanis com Històries de la mà esquerra –i les narracions i articles de Cabòries estivals– o més unitaris com El Cafè de la Granota o Calaveres atònites, l’ambient mequinensà i la via fluvial de l’Ebre hi són ben presents. Carrers, places, cafès, sales de ball, terres d’horta, molls de l’Ebre, mines de lignit i miners, llaüts i llaüters, burgesos, botiguers, pagesos… van conformant aquest petit, dens i deliciós espai literari a mig camí moltes vegades entre el drama i la comèdia, i amarat sovint d’humor, d’ironia, d’un punt de sàtira, de tendresa, de mort i de rituals funeraris, amb un estil que contempla l’oralitat i que vessa de mots vius, rics, expressius i molt elaborats, sense defugir, però, el lèxic i la fraseologia propis del català occidental.

Amb la modesta pretensió de recollir tots aquests aspectes literaris de l’obra de Jesús Moncada i amb la voluntat de traçar, bàsicament, uns itineraris o espais literaris mitjançant una tria generosa de fragments pertanyents a diferents narracions, novel·les i articles de l’autor mequinensà, us presentem el web Jesús Moncada. Espais literaris.

Així doncs, l’apartat Inici s’obre amb una fotografia d’un Moncada jove lliurat a la tasca literària, i tot seguit (després d’entrar) apareix el plànol de Mequinensa que el mateix Moncada dibuixà i que nosaltres hem superposat sobre el mapa actual de la vila i entorn. Aquest mateix plànol és completat a sota per Hèctor Moret amb el nom de carrers, places i altres espais de la vella Mequinensa.

En l’apartat L’Autor, es fa un repàs sinòptic de la biografia de Jesús Moncada repartida en sis blocs diferents.

L’apartat Obra incorpora quatre blocs que permeten resseguir la creació literària i la tasca traductora de Moncada, així com les traduccions a altres llengües i una part dels estudis que ha generat la producció moncadiana.

L’apartat Espais literaris, que conforma el gruix d’aquest web, s’inicia amb un mapa que mostra el marc geogràfic present en bona part de l’obra de Moncada: des de Lleida a Tortosa passant per Faió i, naturalment, per Mequinensa, vila situada en la confluència dels rius Segre i Ebre. Després, apareix estructurat en deu itineraris o espais literaris el conjunt de fragments de l’obra de Moncada que inviten a fer un recorregut en cotxe, a peu o virtualment, per ciutats i pobles propers a Mequinensa o pel mateix poble vell (submergit en part sota les aigües o aterrat, si bé darrerament l’Ajuntament de Mequinensa ha iniciat un pla de recuperació d’alguns espais de l’antic poble) i el seu entorn –sense oblidar la importància del riu. Alhora, aquests fragments conviden a reconstruir fets polítics, factors econòmics, formes de vida, oficis i costums –avui desapareguts o molt transformats– d’una colla de personatges singulars o no lligats a la història de la Mequinensa ficcionada per Jesús Moncada. Cadascun dels fragments és referenciat amb un títol breu i, en alguns casos, amb una foto (que s’amplia en clicar-hi a sobre) que l’identifica. A més de poder fer-ne la lectura individual en català o en la traducció castellana, el fragment es pot escoltar clicant a sobre de “Llegit per…”, gràcies a la col·laboració d’un seguit de persones vinculades, majoritàriament, al grup teatral “La Garbinada” o al grup de lectura de la vila de Mequinensa. A aquests deu itineraris o espais literaris, s’hi pot accedir també des de qualsevol de les pàgines del web si hom se situa en la part central de sota.

En l’apartat Àlbums, dividit en quatre blocs, es recullen un seguit de fotografies que retraten diferents moments de la vida de Jesús Moncada, una sèrie d’imatges de la vella Mequinensa algunes de les quals són obra del mateix Moncada i, finalment, una mostra representativa de la producció pictòrica del nostre autor. En tots els casos, aquestes fotografies i pintures es poden ampliar en clicar-hi a sobre.

L’apartat Vídeos presenta dues parts ben diferenciades. En la primera, hom pot visionar diverses entrevistes a Jesús Moncada emeses pels mitjans de comunicació televisius i un parell de talls informatius referits a la mort, l’any 2005, de l’escriptor. En la segona part, hom pot veure i escoltar l’opinió d’uns quants traductors de Moncada, aplegats a Mequinensa entre els dies 26 i 28 de setembre del 2008 en la “Trobada de traductors i traductores de l’obra de Jesús Moncada”.

I en l’apartat Crèdits, figuren els noms de qui han fet possible la realització d’aquest web i la relació de les edicions emprades per extraure els fragments de l’obra de Moncada.

A més a més d’aquests vuit apartats que hem descrit, el web permet que, des de qualsevol de les pàgines que el formen i situant-se en la part de sota, es pugui accedir al nom dels patrocinadors i col·laborador, enllaçar amb tres pàgines web centrades en la figura de Jesús Moncada (part dreta de la pantalla) i, en la banda esquerra (“Moncada i els traductors”), poder fer un tast de sis fragments representatius de la producció literària de Moncada. Aquest tast de textos té la particularitat que es pot llegir i escoltar (clicant a sobre de “Llegit per…”) no només en català sinó també en altres llengües a les quals han estat traduïts.

Confiem, finalment, que tot plegat resulti interessant, curiós o útil per a tota persona que visiti aquest web i que serveixi d’homenatge sentit a un dels escriptors catalans més destacats del segle XX.

© 2009-2021 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí

>