Espais literaris de Jesús Moncada

Prop de Miravet

Prop de Miravet

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Ana María Esteve

Quan tornà del cementiri, en lloc de pujar a casa, es dirigí als molls, embarcà en una pontona de la vídua, muntà els rems en els escàlems i s’avià Ebre avall davant l’estupor de la gent, esglaiada pel trencament impensable dels costums funeraris. Van descobrir-lo prop de Miravet, de bocaterrosa en una glera, sense sentits i cobert de fang; tenia els palmells en carn viva, espellotats per la remada brutal; el seu cos semblava el d’un ninot desmanegat.

Camí de sirga, 135-136

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí