Espais literaris de Jesús Moncada

Redéu, quin viatge!

Redéu, quin viatge!

  1. Català
  2. Aragonès
  3. Castellà
  4. Francès
  5. Polonès
  6. Txec
  7. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Ramon Sistac

Rediós, qué biache! O lagut s’esbarizaba igual como un dimonio y o río gramaba. Blinquemos gorgas y cantals que abrían esfuriau a un muerto! Yo tenebe es pels de puncha, pero lo biello más que biello menaba imperturbable, sochetando a coda d’o remo entres as garras. A cada tochazo d’o remo, sentibe dezaga mío l’esbufardiar de Segarra, que iba a la par d’a codera, y la Baldaba pataquiaba o carbón. Dende o banco beyebe o Cristo con a boca ubierta por la que parexeba eslampar-se-li as bocadas de l’agonía. Os remos se doplaban a punto d’estellar-sen, as ondas trencaban contra la borda. En arribar en un cantal zerca de Fayón, o biello se ba meter tenso. A corrién yera fortisma y mos portaba dreitos enta la peñera

—Fuera remos, Manel! —chiló tío—. Busatros dos fotez-li con toda l’alma!

Yo aturé, mientres Moles y Segarra, a l’atro canto, chitaban dica os figados. Con a maniobra, o lagut ba tallar de bislai a corrién, por esquibar o cantal. L’augua i feba gorgollons en topetar con as rocas. Yéranos ya muito zerca d’a peñera cuan sintié l’esclafiu. L’escalamo de Segarra s’eba feito asclas y o pión fuo d’espaldas contra la cubierta d’a coda. En fer fallita o remo, a proa enfiló bruscamén a peñera.Me quedé sin sangre en a pocha.

—Nos mataremos —esclafió Moles.

Històries de la mà esquerra, “Riada”. Traducció inèdita a l’aragonès de Chusé Aragüés.

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí