Espais literaris de Jesús Moncada

Redéu, quin viatge!

Redéu, quin viatge!

  1. Català
  2. Aragonès
  3. Castellà
  4. Francès
  5. Polonès
  6. Txec


Llegit per Lucie Škrdlová

Panečku, to byla jízda! Loďka klouzala jako čert a řeka burácela! Proplouvali jsme peřejemi a obeplouvali balvany, které by vyděsily i mrtvého! Hrůzou se mi naježily vlasy, ale stařec nerušeně kormidloval, třímaje kormidlo mezi nohama. Při každém záběru vesla jsem za sebou slyšel funění Segarry, který byl na zádi, a Herka klopýtala o uhlí. Z lavice jsem viděl Crista s pusou dokořán, jako by hrůzou vyjekl. Vesla se ohýbala k prasknutí, o palubu bily vlny. Když jsme dorazili ke skalisku u Faió, stařec náhle znervózněl. Byl nesmírně silný proud a hnal nás přímo na skály.

„Maneli, vytáhni veslo!“, zařval strýc. „Vy dva se do toho pořádně opřete!“

Přestal jsem veslovat, zatímco Moles a Segarra na druhé straně se mohli strhat. Loď tímto manévrem přetnula proud napříč, abychom se vyhnuli skále. Voda se zvedala v pěnících vlnách, jak se tříštila o skaliska. Když už jsme byli hodně blízko skály, zaslechl jsem, jak něco prasklo. Segarrova vidlice na veslo se roztříštila a jeho to vymrštilo na záď. Jakmile selhalo veslo, příď narazila prudce do skály. Krev mi ztuhla v žilách.

„Zabijeme se!“ vykřikl Moles.

Històries de la mà esquerra. Traducció inèdita al txec de Lucie Škrdlová

© 2009-2021 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí