Espais literaris de Jesús Moncada

Una vaga paralitzava la conca minera

Una vaga paralitzava la conca minera

  1. Català
  2. Castellà
  3. (Mostra‘ls tots)


      Llegit per Carmen Aldabó

Abandonaren l’estació. El Francesc, seriós de cop i volta, començà a explicar el perquè de la inactivitat del riu i de l’absència de la família a l’estació. Mentre remuntaven l’Ebre per la carretera pedregosa, paral·lela al camí de sirga fressat al llarg dels segles pels peus dels sirgadors i, d’ençà del famós viatge de l’Arquimedes Quintana, pels unglots de les bèsties, la Carlota es va anar assabentant amb sorpresa, transformada de seguida en fúria, del que passava: una vaga paralitzava la conca minera.

Camí de sirga, 116

–~~~~~~~~~~~~–

Abandonaron la estación. Francesc, serio de repente, comenzó a explicar el porqué de la inactividad en el río y de la ausencia de la familia en la estación. Mientras remontaban el Ebro por la carretera pedregosa, paralela al camino de sirga trillado a lo largo de los siglos por los pies de los sirgadores y, a partir del famoso viaje de Arquímedes Quintana, por los cascos de las bestias, Carlota se fue enterando con sorpresa, transformada súbitamente en furia, de lo que ocurría: una huelga paralizaba la cuenca minera.

Camino de sirga, 110

© 2009-2010 Espais literaris de Jesús Moncada · Disseny de Quadratí